ul. Kardinála Berana 16,

301 00 Plzeň

Tel. a fax 377 22 71 43

E-mail: info@children-fund.cz
HTTP://www.children-fund.cz
IČO: 252 35 486
společnost je zapsaná v OR, vedeném KS v Plzni,
odd.N, vl. 62, dne18.8.1999

DĚTSKÝ NADAČNÍ FOND PLZEŇ

CENA DĚTSKÉHO NADAČNÍHO FONDU – MAJÁKY

Logo Česko-Slovenských dnů v PlzniCena Majáky

V tomto roce bude udělena v rámci Česko-Slovenských dnů v Plzni, ve třech kategoriích. Ceny vyrobil a daroval ÚSP pro děti a mládež v Mačkově, který je společně s Dětským nadačním fondem Plzeň vyhlašovatelem uvedené ceny Majáky.

Kategorie:

1. Za dlouholetou podporu projektů Dětského nadačního fondu Plzeň. Cena bude udělena organizaci.

2. RZa mimořádný přínos ve prospěch realizace projektů Dětského nadačního fondu Plzeň. Cena bude udělena jednotlivci.

3. Za rozvoj česko-slovenských vztahů a vzájemnosti. Cena bude udělena jednotlivci.

Pro každou kategorii bude jmenována 5-ti členná porota v čele s předsedou poroty a místopředsedou poroty. Jednotlivé členy, porot určí správní rada Dětského nadačního fondu Plzeň ve spolupráci s ředitelstvím ÚSP Mačkov na návrh ředitelů DNF a ÚSP Mačkov. Společným sekretářem porot byl určen pan Stanislav Kopečný, dobrovolný pracovník Dětského nadačního fondu Plzeň. Nominace může předložit kdokoliv se stručným odůvodněním sekretáři Stanislavu Kopečnému

Slovenská informační kancelář Plzeň Česko-Slovenské dny Plzeň MAJÁKY - cena Dětského nadačního fondu
Vstupenky na Česko-Slovenské dny Informace o léčebných a rekondičních pobytech

Strana optimalizována pro nevidomé (čtecí zařízení). Připomínky ke stránkám zasílejte na
© grafika& scripty KAPIC software 2004-2008