Slovanská třída 7

301 00 Plzeň

Tel. a fax 377 22 71 43

E-mail: info@children-fund.cz
HTTP://www.children-fund.cz
IČO: 252 35 486
společnost je zapsaná v OR, vedeném KS v Plzni,
odd.N, vl. 62, dne18.8.1999

DĚTSKÝ NADAČNÍ FOND PLZEŇ

Doporučení lékaře pro klimatický pobyt

(Nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt zašlete na adresu nadačního fondu.)


 

Jméno: .....................................................................  Příjmení.....................................................................

Rodné číslo: ..................................................................................................................................................

Zdravotní pojišťovna: ...............................................  Základní diagnóza: ...............................................

Dosavadní způsob léčby:


Hodnocení ošetřujícího lékaře:


Datum: ............................................................  Razítko a podpis ošet. lékaře.:


Slovenská informační kancelář Plzeň Česko-Slovenské dny Plzeň MAJÁKY - cena Dětského nadačního fondu
Vstupenky na Česko-Slovenské dny Informace o léčebných a rekondičních pobytech

Strana optimalizována pro nevidomé (čtecí zařízení). Připomínky ke stránkám zasílejte na
© grafika& scripty KAPIC software 2004-2008